Rod Voráčků

 • Jakub Voráček

  Eva Voráčková


  Můj nejstarší přímý předek, ke kterému jsem při pátrání došel, se jmenoval Jakub Voráček. Podle gruntovních knih Velkostatku Drahenice hospodařil minimálně od roku 1638 na jihu Čech v Uzenicích u Blatné na gruntu v hodnotě 230 zlatých. Spolu se ženou Evou vychovávali dva syny, Jana a Jíru, a čtyři dcery, Marianu, Lidmilu, Kateřinu a Rozinu. Je trochu záhadou, že Berní rula z roku 1654 eviduje na území Čech celkem 20 osob jména Voráček, v Uzenicích však žádný zapsán není. Z gruntovních knih ale víme, že rodina Voráčků v té době již v Uzenicích prokazatelně žila. Rod Voráčků, potomků Jakuba Voráčka z Uzenic, bude jistě rozsáhlý a jeho sestavení si ještě vyžádá spoustu úsilí. Alespoň vám nyní představím svůj Voráčkovský rodokmen, tedy větev mířící z Uzenic do Nové Paky.

  Zápis o Voráčkově gruntu

 • Jan Voráček

  * 9. červen 1651 — † 1718

  14. leden 1676

  Kateřina Voráčková
  (rozená Bočková)

  * 1655 — † 1717


  Když hospodářství přebíral v roce 1687 Jakubův syn Jan Voráček, zbývalo mu splatit vrchnosti z ceny gruntu ještě 170 zlatých. Zápis o Janově narození a křtu najdeme v historicky první matrice Farního úřadu římskokatolické církve v Blatné, vedené od roku 1632. Uprostřed strany č. 1236 se píše: dne 9. června 1651 byl pokřtěn Jan, syn Jakuba Voráčka a matky Evy z Uzenic. V lednu 1676 jako čtyřiadvacetiletý uzavřel sňatek s Kateřinou Bočkovou ze sousedních Uzeniček. Během následujících 23 let spolu zplodili devět dětí, Václava, Dorotu, Jana, Martina, Josefa, Vojtěcha, Jakuba, Matouše a Matěje. U všech dětí známe přesné datum křtu, jen zápis o křtu nejstaršího Václava nelze dohledat. Od 3. října do 13. listopadu 1677, kdy se pravděpodobně narodil, nejsou zápisy v matrice vedeny. Když Jan v roce 1718 zemřel, jeho nejstarší syn Václav již patnáct let hospodařil na vlastním gruntu. Místo něho nastoupil Jakub, za dva roky zemřel ale i on. Grunt připadl na delší dobu mladšímu Matoušovi. Až do roku 1745, kdy ho kvůli rostoucím dluhům směnil za Teslerovu chalupu ve Svůčicích.

  Narození Jana Voráčka

 • Václav Voráček

  * říjen 1677 — † 13. listopad 1732

  12. listopad 1702

  Dorota Voráčková
  (rozená Štvánová)


  Vraťme se ale k Matoušově nejstaršímu bratrovi. Václav Voráček se oženil 12. listopadu 1702, kdy mu bylo 25 let. Za manželku si vzal Dorotu, dceru Jana Štvána z Drahenic. O tom, že se jednalo o velkou svatbu, svědčí zápis v matrice, kde se uvádí, že bylo mnoho jiných přítomných lidí a přátel obojího pohlaví, což se u jiných svateb neobjevuje. Za svědka byl Václavovi jeho bratr Martin, povoláním kovář, který žil také v Uzenicích se svojí manželkou Kateřinou. Rodina se v roce 1703 ujala opuštěného gruntu Hrdých. Mezi lety 1703 až 1723 se jim narodilo 11 dětí, Martin, Jan, Václav, Kateřina, Václav, Anna, Matěj, Magdaléna, dvojčata Jan a Petr a nejmladší Ludmila. Nejméně čtyři z nich zemřely v útlém věku. Zápisy o úmrtích ale byly tehdy neúplné a značně stručné, například zemřelo dítě Václava Voráčka. Dospělosti se jich pravděpodobně dožilo méně než sedm.

  Svatba Václava Voráčka

 • Matěj Voráček

  * 25. únor 1714 — † 4. červenec 1788

  21. červenec 1737

  Žofie Voráčková
  (rozená Kratochvílová)

  * 11. květen 1719 — † 4. listopad 1791


  Na gruntu jako sedlák po Václavovi pokračoval od roku 1738 Matěj, syn narozený až 25. února 1714. Matěj Voráček se 21. července 1737 oženil s Žofií, dcerou Matouše Kratochvíle z Drahenického Málkova. Z tohoto manželství vzešlo deset dětí, Kateřina, Anna, Eva, Tomáš, Ludmila, Anna, Bartoloměj, Dorota, Vojtěch a znovu Dorota. Matěj zemřel 4. července 1788 na otok plic, Žofie o tři roky později. 

 • Vojtěch Voráček

  * 23. duben 1757 — † 5. únor 1820

  26. říjen 1777

  Anna Voráčková
  (rozená Hrubá)

  * 18. prosinec 1756 — † 23. leden 1826


  Vojtěch Voráček, narozený 23. dubna 1757, se 26. října 1777 ve svých dvaceti letech oženil s Annou Hrubou, dcerou uzenického rychtáře Jana Hrubého. Jejich manželství bylo požehnáno celkem jedenácti dětmi, z nichž ale nejméně čtyři zemřely v útlém věku. První Kateřina se narodila roku 1778, po ní následovali Tomáš, Vojtěch, budoucí dědic gruntu Jan, Matěj, Jakub, Josef, znovu Josef, Marie, další Josef a v roce 1801 Barbora. Vojtěch Voráček převzal po otci hospodářství v roce 1790. Získal tak podle zápisu v gruntovní knize statek s půdou, staveními, hospodářským nářadím, se dvěma klisnami, dvěma voly a dvěma krávami. Byl to stále jeho dědem obsazený původní Grunt Hrdejch, který dostal při číslování domů z nařízení Marie Terezie z roku 1770 v Uzenicích číslo 6. Vojtěch zemřel 5. února 1820 ve věku 63 let, jeho manželka Anna o 6 let později. 

  Narození Vojtěcha Voráčka

 • Jan Voráček

  * 20. říjen 1787 — † 20. prosinec 1872

  12. únor 1809

  Anežka Voráčková
  (rozená Janotová)

  * 1788 — † 5. březen 1850


  Jan Voráček, narozený 20. října 1787, se oženil 12. února 1809 ve věku 21 let. Vzal si za manželku Anežku, dceru sedláka Jakuba Janoty ze sousedních Uzeniček. V témže roce předal získal od otce trhovou smlouvou selský grunt číslo 6 za 960 zlatých. Z manželství Jana a Anežky přišlo na svět osm dětí. V roce 1810 se narodil Jan, budoucí sedlák, po něm Marie, znovu Marie, Kateřina, další Marie, Josef, nepokřtěné dítě ženského pohlaví a konečně v roce 1829 můj předek Václav. Anežka Voráčková zemřela v roce 1850 ve věku 63 let na zápal plic. Jan Voráček přežil svého prvorozeného syna a nového hospodáře v Uzenicích číslo 6 Jana. Zemřel pět let po něm, v roce 1872 ve věku 85 let. Voráčkové se v Uzenicích drželi dále, dodnes tam bydlí paní Růžena Voráčková.

  Narození Jana Voráčka

 • Václav Voráček

  * 9. září 1829 — † 19. říjen 1884

  14. květen 1860

  Kateřina Voráčková
  (rozená Červenková)

  * 23. září 1835 — † 21. duben 1903


  Nejmladší Václav Voráček zamířil na vojnu a do učení. Oženil se 14. května 1860 ve věku 31 let už jako vysloužilý vojín a tovaryš kolářský. Za ženu si vzal o šest let mladší Kateřinu, dceru Františka Červenky, svého kolářského mistra. Radouš, kde se usadil, je malá vesnička 60 km na sever od Uzenic. Václav si osvojil dceru Annu narozenou rok před svatbou a v manželství se Kateřině narodilo dalších šest dětí, Jan, Josef, Antonie, Magdalena, Kateřina a František. Jan a František se zabydleli v Radouši a dál provozovali kolářské řemeslo. Jejich otec Václav zemřel 17. října 1884 ve věku 55 let na ochrnutí plic. Je pochován na hřbitově v nedalekých Hostomicích. Matka Kateřina ho následovala o osmnáct let později, 21. dubna 1903. Druhorozený syn Josef na místě nezůstal, s ním se cesta mých předků z rodu Voráčků začala ubírat z Radouše dál na sever, do Kladna.

  Narození Václava Voráčka

 • Josef Voráček

  * 14. prosinec 1863 — † 25. duben 1904

  29. duben 1890

  Marie Voráčková
  (rozená Vítková)

  * 11. prosinec 1867 — † 25. květen 1941


  Josef Voráček, který se narodil 14. prosince 1863, žil nejdříve na okraji Kladna v Motyčíně a ve Dříni, později v hornické kolonii při dolu Kübeck. Pracoval jako důlní kovář. Zemřel 25. dubna 1904 a byl jako první pochován v rodinném hrobě na kladenském hřbitově. S manželkou Marií, dcerou Jana Vítka ze Rpet, kterou si vzal 29. dubna 1890, měli 8 dětí. Dvojčata Václav a Karolina zemřela brzy po narození v roce 1891. V roce 1892 se ještě v Motyčíně narodila Marie, která se v roce 1912 provdala za Václava Hnízdila. Jaroslav se narodil v roce 1893 v Dříni a Bedřich o dva roky později v kladenské čtvrti Kübeck. Jaroslav zemřel v Újezdě pod Kladnem 9. května 1912, ve zdejší závodní nemocnici. Bedřich 12. října 1915 v jako vojín 11. pěšího pluku rakousko-uherské armády v Praze v posádkové nemocnici. Jejich bratři Václav a Josef po nich později pojmenovali své syny. Můj pradědeček Václav se narodil 25. září 1898, na den přesně o 75 let dříve než já. Po něm ještě v roce 1900 Božena a v roce 1903 Josef.

  Narození Josefa Voráčka

 • Václav Voráček

  * 25. září 1898 — † 20. leden 1976

  18. leden 1926

  Anna Voráčková
  (rozená Plavcová)

  * 28. září 1903 — † 31. leden 1929


  Václav Voráček pracoval ve Vojtěšské huti jako strojník. 18. ledna 1926 se oženil s Annou, dcerou Karla Plavce, horníka v Motyčíně. Bydleli v kladenské čtvrti Tynfeld. První dítě, holčička, se jim narodilo mrtvé. Po porodu syna Jaroslava, 24. ledna 1929, Anna zemřela. Mého dědečka tedy vychovávala Václavova druhá žena Marie Holovská. S ní se Václav oženil 12. prosince 1931 a v roce 1944 se jim narodila dcera Ivana, později provdaná Braunerová. Václavův bratr Josef se v roce 1927 oženil s Albínou Čermákovou z Motyčína. 20. června 1927 se jim ve Švermově narodil syn Bedřich. Josef pracoval nejdříve jako dělník ve válcovnách, později jako vedoucí personálního oddělení cestovní kanceláře Čedok v Praze. Bedřich pracoval v ČKD Praha, hrál fotbal za Spartu Praha, kde později zastával různé funkce ve vedení oddílu, v roce 1959 byl půl roku jejím prezidentem.

  Narození Václava Voráčka

 • Jaroslav Voráček

  * 26. leden 1929 — † 16. říjen 1985

  28. únor 1951

  Růžena Voráčková
  (rozená Heroltová)

  * 1. prosinec 1928 — † 22. listopad 2000


  Můj dědeček Jaroslav Voráček absolvoval v roce 1947 Vyšší školu strojnickou na Státní průmyslové škole v Kladně. Pracoval nejdříve jako technik v Kablo Kladno,  od roku 1960 v SONP Kladno jako samostatný konstruktér a později jako vedoucí úseku plánování a realizací. 28. února 1951 si vzal za ženu Růženu Heroltovou, dámskou krejčovou z Motyčína. Od roku 1954 bydleli na nově budovaném Sídlišti 9. května v městské části Kročehlavy. V té době už společně se synem Jaroslavem, který se jim narodil 30. července 1951. 14. února 1957 se rodina rozrostla o dceru Jiřinu, později provdanou za Roberta Říhu z Holic v Čechách.

 • Jaroslav Voráček

  * 30. červenec 1951

  24. březen 1973

  Hana Voráčková
  (rozená Nýdrlová)

  * 27. srpen 1951


  Mého otce Jaroslava Voráčka osud zanesl do Nové Paky. Po dokončení základní devítileté docházky nastoupil v září 1966 jako učeň do SONP Kladno. Tříletý učební obor mechanik měřící a regulační techniky absolvoval v Odborném učilišti ZPA v Nové Pace. V dubnu 1970 nastoupil na dva roky k výkonu základní vojenské služby do Zvolena. V dubnu 1973 se oženil s Hanou Nýdrlovou z Heřmanic u Nové Paky, spolužačkou z učiliště. V květnu začal pracovat v Nové Pace v podniku Silniční stroje a zařízení jako vrtař. V manželství je Jaroslavovi a Haně narodil 25. září 1973 syn Ondřej a 22. srpna 1977 dcera Lenka. Mezi lety 1982 a 1987 absolvoval Jaroslav dálkové maturitní studium oboru strojírenství na Střední průmyslové škole v Jičíně. Ještě v průběhu studia přešel v obrobně podniku SSaZ na funkci mistra třetí směny. Když z podniku v květnu 1993 odcházel, souběžně již druhým rokem podnikal. V roce 1991 začal rozvážet do prodejen elektro baterie a svítilny jako dealer firmy Bateria Slaný. Později přidal žárovky Tesla a svítilny Daymoon. V listopadu 1993 se k rozvíjejícímu se rodinnému podnikání přidal syn Ondřej. V červenci 1995 společně s firmou Kratochvíl spol. s r.o. Slaný založili velkoobchod s osvětlovací technikou a elektroinstalačním materiálem pod názvem Kratochvíl a Voráček, s.r.o.. Firma nejdříve sídlila v Heřmanicích, od roku 2003 v objektu teplárny v Nové Pace. Můj otec jako spolumajitel zastával střídavě funkce ředitele, jednatele a vedoucího nákupu. V dubnu 2013 odešel do důchodu. 

 • Ondřej Voráček

  * 25. září 1973

  24. duben 1993

  Petra Voráčková
  (rozená Seidlová)

  * 13. říjen 1974

 • David Voráček

  * 7. září 2001