Komunální volby 2018

Koho volit v Nové Pace?

Před volbami do zastupitelstva města dostanete volební lístky šesti politických stran. Najdete na nich určitě jména, která znáte z předchozích voleb nebo z běžného života. Při zvažování, komu dáte své hlasy, uvažujte pečlivě. Jsme ochotni pracovat pro město a využít při tom své znalosti a schopnosti. Díky propojení s politickou stranou ODS, jejími členy v Parlamentu ČR a vedení Královéhradeckého kraje můžeme městu poskytnout různé možnosti spolupráce na krajské i celostátní úrovni.

Naši kandidáti

Pro volby v roce 2018 předkládáme občanům Nové Paky kandidátku, která je složena v členů ODS a nestraníků. Najdete v níh několik nových tváří, ale i osvědčené komunální politiky. V čele s bývalým místostarostou Ing. Josefem Hendrychem, dřívějšími i současnými členy rady nebo zastupitelstva města. Řada z nás se ve svém volném čase dlouhodobě podílí na práci různých výborů a komisí.

Volební program ODS v Nové Pace

Principy politiky ODS

ODS je liberálněkonzervativní stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratický odkaz první republiky a na zkušenosti západních demokracií. Ve svém programu proto prosazujeme svobodu jednotlivce, vládu práva a volný trh, který je nejlepším předpokladem všeobecné prosperity. Stejně tak se zasazujeme o standardní fungování liberální demokracie západního typu, odmítáme proto věčné pokusy o hledání třetích cest, kolektivistické ideologie i naivní pokusy o nepolitickou politiku.

Základem naší praktické politiky je důraz na soukromé vlastnictví, nízké daně, podnikavost, solidaritu zodpovědných, snižování byrokracie, malý a bezpečný stát, ochranu soukromí, individuální zodpovědnost, zdravé veřejné finance a nezadluženou budoucnost.

Celostátní program ODS

ODS může těžit z dlouholetých zkušeností svých komunálních politiků. Z nich právě vychází celostátní program, který se zaměřuje na témata společná pro většinu měst a obcí v České republice. Dostupná a přátelská veřejná správa, rozvoj kvalitní infrastruktury a veřejných služeb a podpora pestrého obecního života.

 

V Nové Pace se zasazujeme především o

  • rekonstrukci Městského kulturního střediska (MKS) a přípravu rekonstrukce náměstí. Rekonstrukce MKS je naší hlavní investiční prioritou už třetí volební období. V rámci koalice ve vedení města jsme museli ustoupit partnerům s početnějším zastoupením v zastupitelstvu. Společně jsme podpořili jiné důležité investice, které však pro nás neměly až tak vysokou prioritu. Věříme, že čas pro realizaci našich záměrů už nazrál.
  • přehodnocení a zlepšení podpory spolkové činnosti v Nové Pace. Podpora sportovních, kulturních a zájmových spolků sdružujících občany našeho města ustrnula na bázi finančních příspěvků na provoz, jejichž výše často nereflektuje současný stav. Budeme spravedlivě rozdělovat finanční prostředky a podpoříme širší zapojení spolků do obecního života mladistvých, dospělých i seniorů.
  • modernizaci veřejné správy podle principů prosazovaných ODS. Důsledné uplatňování principu jedněch dveří, zavedení možnosti všechny poplatky platit kartou nebo převodem z účtu na účet, poskytnutí mobilní aplikace či internetového portálu pro nepřetržité hlášení závad (na komunikacích, veřejném osvětlení, veřejných prostranstvích a dalším majetku), poskytování možnosti sjednat si schůzku i mimo úřední hodiny, zřízení informační linky či on-line chatu, kde občan obdrží potřebnou informaci ke své životní situaci a může vyplnit on-line i potřebný formulář s pomocí asistenta atd.

Kandidátka ODS, č.1 na hlasovacím lístku pro voliče v Nové Pace

Č. Celé jméno Věk Povolání
1 PhDr. Ondřej Voráček 45 podnikatel, ředitel firmy
2 Bc. Milan Pospíšil 47 velitel stanice HZS
3 Mgr. Jiří Šorm 54 středoškolský učitel
4 Ing. Kateřina Stuchlíková 29 technolog-koordinátor tažeben DEVRO s.r.o.
5 MUDr. Tomáš Roučka 65 lékař
6 Ing. Libor Lukeš 58 podnikatel, ředitel firmy
7 Jiří Drašar 27 manažer dopravy
8 Ing. Miloš Kříž, MBA 51 ředitel společnosti
9 Mgr. Ivana Pourová 52 učitelka ZŠ
10 Lubomír Exner  47 vedoucí střediska SBDO Nová Paka
11 MUDr. Vladimír Roučka 64 dětský lékař
12 Karel Rulf 55 jednatel společnosti
13 Martin Knap 48 veducí prodejen ANTON
14 Ing. Lenka Vondráčková 41 ekonom VŠÚO Holovousy
15 Pavel Pour 56 dispečer nákladní dopravy
16 Kristýna Huťová 24 studentka stomatologie
17 Jiří Vrba 54 podnikatel
18 Matěj Řehák 25 student Technické univerzity v Liberci
19 Ing. Josef Hendrych 74 důchodce
20 Jiří Vajsejtl 45 OSVČ
21 Petr Malý 71 důchodce

Glosy a komentáře

PhDr. Ondřej Voráček, kandidát ODS č.1 pro komunální volby v Nové Pace

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby v Nové Pace

PhDr. Ondřej Voráček - člen Občanské demokratické strany 45 let, ženatý, má dvě děti (24 a 17 let) a jednoho vnuka (19 měsíců)  absolvoval Gymnázium v Nové Pace (1992)  vystudoval politol...

Číst dále

MKS, dříve Lidový dům, dříve Orlovna

Volební program ODS v Nové Pace pro komunální volby 2018

Co budeme prosazovat Naší hlavní investiční prioritou je delší dobu rekonstrukce Městského kulturního střediska (MKS). Tento projekt dlouho ustupoval v prioritách vedení města akcím, na které se ...

Číst dále

Královéhradecký kraj

Komunální politika s podporou na krajské a celostátní úrovni

Celostátní volební program ODS ODS se vždy mohla opřít o komunální politiky a právě na základě jejich znalostí a zkušeností vybrala čtyři tematické okruhy, které jsou společné pro většinu měst a o...

Číst dále

Jsme skupina občanů Nové Paky. Členové ODS i nestraníci. Studenti, pracující i důchodci. Co máme společného? Není nám lhostejné, jak se lidem v našem městě žije. Lidem všech věkových i sociálních skupin.