O politice

Protože nejsem lhostejný k veřejnému dění a záleží mi také na osudech města, ve kterém se svou rodinou žiji, zapojil jsem se aktivně do politiky ještě v průběhu studia politologie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2005 jsem vstoupil do ODS, strany, která mi byla a je na české politické scéně názorově nejbližší. I když nesouhlasím se vším, co kdy představitelé Občanské demokratické strany řekli nebo udělali, svého rozhodnutí nelituji. Jsem rád, že mám prostřednictvím Občanské demokratické strany možnost prosazovat hodnoty, jakými jsou svoboda, bezpečnost, spravedlnost, rodina nebo vzdělání. Že strana podporuje soukromé podnikání, snižování daní a efektivní státní správu.

Na těchto stránkách bych vás rád blíže seznámil se svými politickými názory a připomínkami k veřejnému dění. Představil programové priority na celostátní i komunální úrovni. A v neposlední řadě se ucházel o Vaši podporu, ať už půjde o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do zastupitelstva města Nová Paka nebo zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Má vize naplněného života, zdravé společnosti a dobře fungujícího státu stojí na šesti pilířích. Na jedné straně jsou to tři životní hodnoty, které bychom měli ctít a chránit. Jsou výdobytkem naší společnosti a nadějí pro každého z nás. Na druhé straně tří životní jistoty, které jsme převzali od předků a předáme svým dětem. Jejich role v našich životech je nezastupitelná.

Hodnoty

Když budeme ctít hodnoty a budovat jistoty, máme my i generace našich potomků šanci prožít naplněný život. Tři životní hodnoty, které bychom měli ctít a chránit. Jsou výdobytkem naší společnosti.

Tradice

Evropské hodnoty

Národní hrdost

Odkaz předků

Číst dále

Svoboda

Lidská práva

Volba obživy

Individuální rozvoj

Číst dále

Spravedlnost

Ochrana demokracie

Spravedlivé zákony

Rovnost před zákonem

Číst dále

Jistoty

Tři životní jistoty, které jsme převzali od předků. V jakém stavu je předáme svým dětem?

Rodina

Základ společnosti

Výchova a vzdělávání

Mezigenerační vztahy

Číst dále

Stát

Státní svrchovanost

Svobodné volby

Efektivní stát

Číst dále

Hospodářství

Tržní ekonomika

Soukromé podnikání

Životní prostředí

Číst dále

Mé vize a cíle

O co mi jde v obecní politice? Aby se každodenní problémy občanů města řešily k jejich obecné spokojenosti. Aby se Nová Paka rozvíjela a byla atraktivním místem pro bydlení, práci i volnočasové aktivity. Aby město rozumně a efektivně hospodařilo s finančními prostředky.

O co mi jde v celostátní politice? Aby se občané České republiky ve své zemi cítili svobodně a bezpečně, jednalo se s nimi spravedlivě a mohli zde zažívat pocity hrdosti a spokojenosti. Hrdosti na naše tradice, významné osobnosti a celou společnost, ve které žijeme. Spokojenosti se svým životem v zemi, která podporuje a chrání své občany a jejich rodiny.

Neusiluji o politickou moc, abych mohl někoho ovládat, prosazovat zájmy úzké skupiny lidí nebo dokonce svoje vlastní. Cítím se především jako občan, kterému není lhostejné, jak se lidem v naší zemi žije, kam svým politicko-ekonomickým vývojem směřuje a jak se mění tvář naší společnosti.