Studium

Na této stránce jsem se rozhodl vypsat veškeré studované, obory kromě jazyků, díky kterým jsem získal určitý nadhled pro orientaci v politice. K názvům jednotlivých kurzů přidávám jména vyučujících nebo garantů. U jejich jmen uvádím současné tituly (k 1. 7. 2017). V závěru najdete kompletní rigorózní práci ve formátu pdf. Studium jsem bral opravdu poctivě, což je doufám vidět i z rigorózní práce, zabralo mi hodiny času a vyplnilo část života. Nikdy jsem toho nelitoval, věnoval jsem se vlastně jen organizovaně své zálibě.

Bakalářské studium:
Masarykova univerzita v Brně (2003–2008)

Fakulta sociálních studií, Katedra politologie

POL701: Úvod do politologie, prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
POL702: Dějiny politických idejí, doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
POL703: Metodologie politologie, prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
POL704: Politická filosofie 20. století, doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
POL705: Politický systém ČR I, doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
POL706: Teorie demokracie, doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
POL707: Politický systém ČR II, doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
POL708: Politické systémy demokratických zemí I, Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
POL709: Politické systémy demokratických zemí II, Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
POL710: Sociálně politické doktríny, Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
POL711: Systémy politických stran I, doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
POL712: Politické systémy střední Evropy, Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
POL713: Systémy politických stran II, doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
POL714: Politické systémy zemí východní Evropy a Balkánu, PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
POL716: Politologický proseminář

Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

MVZ701: Úvod do mezinárodních vztahů, , PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
MVZ702: Dějiny mezinárodních vztahů I, prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
MVZ703: Dějiny mezinárodních vztahů II, prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
MVZ704: Mezinárodní politika, PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
MVZ705: OSN a její role ve světě, JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
MVZ706: Teorie mezinárodních vztahů I, PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
MVZ707: Teorie mezinárodních vztahů II, PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
MVZ708: Československá zahraniční politika, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MVZ709: Česká zahraniční politika, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MVZ710: Vojenské aliance, doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
MVZ711: Mezinárodně-politické postavení střední Evropy, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MVZ712: Úvod do bezpečnostní politiky, Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
MVZ713: Bezpečnost v postbipolárním světě, PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
MVZ714: Geopolitika, doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Magisterské studium:
Univerzita Hradec Králové (2009–2011)

Filozofická fakulta, Katedra politologie

KANT: Politická antropologie, PhDr. Petr Skalník, CSc.
KGVR: Geopolitika vybraných regionů, Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
KKAP: Kultura a politika, doc. PaedDr. Hana Horáková, PhD.
KPDA: Politické dějiny Afriky, doc. PhDr. Jan Klíma
KGEK: Globální ekonomika, Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
KNIP: Náboženství, ideologie a politika, PhDr. Petr Skalník, CSc.
KNRT: Nedemokratické režimy a teorie tranzice, doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
KPSA: Politické systémy afrických zemí, doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
KURS: Úvod do rozvojových studií, Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
KEPO: Etnicita a politika, PhDr. Petr Skalník, CSc
KREK: Řešení konfliktů, Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
KVSA: Volební a stranické systémy afrických zemí, doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
KROM: Rozvojový management, Barbora Parráková

Rigorózní zkouška:
Karlova Univerzita v Praze (2012)

Filozofická fakulta, Ústav světových dějin

Název rigorózní práce: 
Keňa mezi autoritářstvím a demokracií, Demokratizace a proměny režimu v letech 1992 – 2010
Předseda zkušební komise: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., FRSA