Rovná daň je spravedlivá, progresivní nesmyslná

Obraz Výběrčí daní od Pietera Brueghela ml.

Uplatňování rovné daně z příjmu je spravedlivé, nikoho neznevýhodňuje a nebere lidem motivaci. Výše daně roste lineárně s výší příjmu. Nikdo se nemusí zabývat myšlenkou, jestli se mu ještě vyplatí usilovat u vyšší výdělek nebo už ne. Je to přeci naprosto přirozené, spravedlivá společnost jedná se svými členy jako se sobě rovnými.

Míru solidarity více vydělávajích s nízkopříjmovými skupinami obyvatel stanovuje de facto stát systémem nezdanitelných částek. Protože i ty jsou také pro každého stejně vysoké, bez ohledu na výši výdělku, jejich promítnutí do konečné částky na výplatní pásce má u každého jiný efekt.    

Pro příklad si porovnejme si dva případy lidí z různých příjmových skupin. Představme si, že každý z nich navíc ještě uplatňuje odpočet na jedno vyživované dítě. První, pomocný dělník, pobírá v zaměstnání podprůměrnou hrubou mzdu ve výši 15.000Kč. Domů si z této částky přinese 13.522Kč, protože na odvodech mu podniková účetní strhne necelých 10%. Vedle něho například podnikový manažer pobírá nadprůměrných 50.000Kč hrubého, z čehož mu zbyde 37.637Kč. Stát ho tedy na odvodech připraví téměř o 25% z hrubé mzdy. První odvede do státní kasy 1.478Kč, druhý 12.363Kč. Takový efekt má dnes rovná daň ve spojení se sociálním systémem nezdanitelných částek.  

Nevytváří spojení rovné daně a rovných nezdanitelných částek dostatečnou příjmovou solidaritu? Míru takové solidarity může ovlivnit pouze stát stanovením výše nezdanitelných částek, které v krajních případech mohou u malých platů přerůstat až v daňový bonus. Stále si někdo z vás myslí, že ten druhý (manažer) odvádí málo a měl by být zatížen vyšší sazbou? Má být "dodatečně" trestán za to, že vykonává náročnější a zodpovědnější práci? Přijde vám to spravedlivé?

Jak vidíte, tvrzení, že by progresivní daň ovlivnila míru solidarity, je lež. Zavedení progresivní daně by skupinám s nižšími příjmy nijak nepomohlo! Pouze by schopné a mladé lidi demotivovalo v profesním růstu a ty opravdu bohaté by mohlo odrazovat od dobrovolné podpory sociálně slabých a potřebných.

Zavedení progresivní daně by bylo nemorální, ekonomicky zcestné a společnost by ještě více rozdělilo.

 

15 000 Kč

50 000 Kč

13 522 Kč

37 637 Kč

9,85%

24,73%

Zpět
na články v kategorii: Politika