ODS a komunální politika v Nové Pace

Volební kampaň ODS v Nové Pace v roce 2010

Komunální politika je od té celostátní v mnoha ohledech odlišná. Jedno však mají společné. Jako stát i jako obec disponujete určitou sumou finančních prostředků, rozpočtem, který jste zavázáni rozumně využít ve prospěch obyvatel. Díl jde na provoz městských organizací a zařízení, díl na investice, díl na služby, díl na příspěvky různým spolkům a klubům. Strany většinou před volbami informují o svých prioritách, které se potom snaží v průběhu volebního cyklu prosazovat. Za Občanskou demokratickou stranu v Nové Pace rád konstatuji, že se nám od roku 2006 daří předvolební sliby plnit. Ať jde o investice nebo služby občanům.

Jeden velký závazek ale dlouhodobě tlačíme před sebou. Rekonstrukci Městského kulturního střediska. Jako menší koaliční partner jsme ustoupili Sportovcům pro Novou Paku a souhlasili s tím, že přednost dostane vybudování plaveckého bazénu. Bazén stojí, probíhají drobné dokončovací práce a nyní nastal čas pro naši dlouhodobou investiční prioritu. Jako člen finančního výboru města Nová Paka mohu potvrdit, že v rozpočtu na rok 2017 už odkládáme prvních 18 milionů Kč na plánovanou investici do MKS. S realizací by se mohlo začít v polovině roku 2018, v době kdy se uzavře divadelní sezóna. Termín dokončení vidíme optimisticky na konec roku 2019, ale nechme se překvapit. Každopádně je to na dobré cestě.

Na obecní úrovni lze ale také prosazovat obecné stranické principy. Jestliže celostátní ODS nesouhlasí s vysokou daňovou zátěží, i naše koalice v Nové Pace smýšlí podobně. Konkrétně město Nová Paka ulehčuje občanům od paušálního poplatku za odpady.

Ne nadarmo je naším základním mottem od roku 2010 slogan „Za město, kde se dobře žije!“

Zpět
na články v kategorii: Politika