Není 15% jako 15%

Daňová kalkulačka ODS

ODS slibuje zaměstnancům zvýšení platů zavedením 15% daně ze mzdy. Jak to chce dokázat, když patnáctiprocentní daň ze mzdy už stejně jako zaměstnanci státu odvádíme?

Je to jednoduché, v současnosti se všem zaměstnancům 15% daň z příjmu vypočítává ze superhrubé mzdy. Co je to superhrubá mzda? Hrubá mzda navýšená o sociální pojištění a zdravotní pojištění, které za nás platí zaměstnavatel. To samo o sobě to není nezajímavé číslo. Alespoň vidíme, kolik opravdu svého zaměstnavatele stojí naše práce. Odvody zaměstnavatele za zaměstnance totiž dohromady činí nezanedbatelných 34 % z hrubé mzdy.

Danit superhrubou mzdu je ale slušně řečeno nelogické. Jedná se sice jen o způsob výpočtu, ale můžete si to vykládat jako dvojí zdanění. Proč? Odvody na sociální pojištění jsou de facto pouze jinak nazvanou a odděleně vybíranou daní, která se skládá z tzv. důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na důchod si prostřednictvím státu nespoříme. Na to zapomeňte. V České republice funguje průběžné financování důchodů. Z peněz, které momentálně odvádíme na „důchodovém pojištění“, stát vyplácí důchody stávajícím důchodcům.*

Zpátky k dani ze mzdy. Zaměstnavatel za vás tedy odevzdá 21,5% z výše vaší hrubé mzdy na financování výplat důchodů a stát vám ještě o 15% z této částky navýší daň ze mzdy. Z tohoto úhlu pohledu je danění superhrubé mzdy opravdu nesmysl. ODS prosazuje změnu, která by zaměstnancům zvýšila platy o 7%. Chce, aby se daň vypočítávala z hrubé mzdy a její sazba zůstala stejná. Není 15% jako 15%.

Můžete ještě namítat, že superhrubou mzdu zavedla Topolánkova vláda. Ano, v roce 2008 v rámci reformy veřejných financí vláda vedená ODS zrušila nespravedlivé progresivní zdanění (sazby od 12% do 32%) a nahradila ho jednotnou daní ve výši 15%. Pozitivní bylo zavedení jednotné daně nebo vyčíslení souhrnné ceny práce. Výpočet daně ze superhrubé mzdy je ale nelogický a matoucí. Na dani přicházíme ve skutečnosti o 20% (z hrubé mzdy). Sobotkova vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL nám už dříve slibovala zrušení zdanění superhrubé mzdy, ale bohužel pouze slibovala. Je u konce svého funkčního období a nic. Sliby, chyby.

Proto na závěr opakuji, ODS chce udělat další krok v boji za spravedlivý a jednoduchý daňový systém. Danit hrubou mzdu a zároveň zachováním sazby 15% zvýšit zaměstnancům platy.

http://www.ods.cz/volby2017/kalkulacka

* Finance vybrané na důchodovém pojištění navíc dlouhodobě na výplatu důchodů nestačí. V loňském roce (2016) byl schodek 16 miliard, v roce 2013 dokonce téměř 50miliard. 

Zpět
na články v kategorii: Politika