Komunální politika s podporou na krajské a celostátní úrovni

Královéhradecký kraj

Celostátní volební program ODS
ODS se vždy mohla opřít o komunální politiky a právě na základě jejich znalostí a zkušeností vybrala čtyři tematické okruhy, které jsou společné pro většinu měst a obcí. Součástí celostátního volebního programu ODS jsou tak návrhy na dostupnou a přátelskou veřejnou správu, rychlý rozvoj kvalitní infrastruktury a veřejných služeb a v neposlední řadě podpora pestrého života ve městech
a obcích.

https://www.ods.cz/volby2018/program

Vrcholní politici ODS Novou Paku nepřehlížejí, naopak …
Díky stranickému zázemí jsme schopni zásadní problémy města překračující hranice místního rozhodování konzultovat a řešit ve spolupráci s našimi kolegy z ODS, kteří zastávají různé funkce na krajské i celostátní úrovni. Jsou jimi například například 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček nebo poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Martin Kupka.

Mgr. Martin Červíček
člen výkonné rady ODS, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Po krajských volbách 2016 jsem dostal důvěru a možnost zastupovat ODS ve vedení Královéhradeckého kraje. Mou gescí je především doprava a silniční hospodářství, ale z pozice 1. náměstka hejtmana se snažím v rámci své kompetence ovlivňovat řešení problémů i z dalších oblastí.
Novou Paku považuji za důležité centrum vzdělanosti v regionu a jsem rád, že v rámci aktuálních změn v oblasti krajského školství zde zůstaly zachovány všechny tradiční školy, pouze Integrovaná střední škola sloučena se SOŠ a SOU Vrchlabí a řídící centrum školy zůstalo zachováno v Nové Pace.
Díky své odpovědnosti za oblast dopravy a silničního hospodářství řeším často neutěšený stav silnic. A proto mě těší, že jsme začali s přípravou nejenom finančně, ale i technicky náročné rekonstrukce silnice spojující Novou a Starou Paku. Současně si uvědomuji, že je důležité nepolevit v úsilí o vybudování obchvatu města, který by napomohl snížit zatíženost silnic vedoucích městem a především tranzitní dopravu odvedl mimo něj. Toto řešení sníží rovněž opotřebovanost a nutnost následné opravy silnic uvnitř města a naopak zvýší kvalitu života zdejších obyvatel.
Velmi důležitá je pro mne spolupráce s jednotlivými zastupiteli obcí a měst v našem kraji, a proto věřím, dáte-li hlas kandidátům ODS v letošních komunálních volbách, že ani oni nezklamou Vaši důvěru a společně budeme moci problémy našeho regionu řešit mnohem efektivněji.

Mgr. Martin Kupka
místopředseda ODS, poslanec Parlamentu ČR, starosta města Líbeznice

Těší mě, že v Nové Pace staví ODS tradičně silnou kandidátku. Mám k městu pevné osobní pouto, protože jsem tam odmalička jezdil za babičkou a za dědečkem. Kořeny naší rodiny jsou hluboko zasazené na Novopacku. Dědeček tu léta pracoval jako ředitel spořitelny, můj pradědeček a následně i můj strýc provozovali v Nové Pace parní pekárnu. Na půdě domu v Komenského ulici jsou doteď staré pekařské stroje a dokonce ještě sáčky na strýčkovy nezapomenutelné Pravé krkonošské tyčinky. Bohužel éru socialismu pekárna nepřežila.
Jsem přesvědčen, že pokud Občanští demokraté v Nové Pace znovu uspějí, tak to bude znamenat další rozvoj příhodných podmínek pro občany, pro všechny živnostníky a podnikatele. Politici rádi slibují zjednodušení byrokracie, ale bohužel za posledních několik let papírů a razítek spíš přibylo. Na celostátní úrovni prosazujeme konkrétní změny k lepšímu. Když se mluví o moderním úřadu, každý si asi vybaví Czechpointy či datové schránky. Ty ale naše vláda zavedla před 10 lety. Od té doby stojíme na místě. Když přijdete na úřad, tak musíte stále vyplňovat ty samé údaje, které už o vás stát dávno má. My chceme lidem nabídnout jiné pojetí státní správy. Pokud si sami zvolíte, že chcete s úřady komunikovat elektronicky, tak od té chvíle musí stát respektovat vaši volbu a zařídit se podle toho. Nabídne například formuláře, které na základě vašeho souhlasu vyplní údaji, které už má k dispozici a bude se ptát jen na to, co jste mu zatím neřekli. I pro něj to totiž ve výsledku bude levnější. Už vám nebude posílat dopisy, ale nabídne vám, abyste všechno mohli zvládnout elektronicky. Konečně většina z nás dávno spravuje své peníze v bance elektronicky. Není žádný důvod, proč by to nemohlo jít podobně i s úřady. Budeme pro takové řešení hledat podporu v Poslanecké sněmovně. Komu ale elektronika není vlastní, může dále volit cestu přímé komunikace s úřadem. Chceme, aby stát takovou volbu plně respektoval. Je ale mnoho zjednodušení, která můžou realizovat úřady ve městech a obcích a nemusejí čekat na stát. Rádi bychom, aby se úřady vedené občanskými demokraty vyznačovaly otevřeností a profesionalitou a nabízely lidem moderní nástroje pro správu svých věcí. Věřím, že jeden takový „Modrý úřad“ bude i v Nové Pace.

Zpět
na články v kategorii: Politika