Lídr kandidátky ODS pro komunální volby v Nové Pace

PhDr. Ondřej Voráček, kandidát ODS č.1 pro komunální volby v Nové Pace

PhDr. Ondřej Voráček - člen Občanské demokratické strany

  • 45 let, ženatý, má dvě děti (24 a 17 let) a jednoho vnuka (19 měsíců) 
  • absolvoval Gymnázium v Nové Pace (1992) 
  • vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně (2007), politologii a afrikanistiku na Univerzitě Hradec Králové (2011) a složil rigorózní zkoušku ze světových dějin na Karlově Univerzitě v Praze (2012) 
  • od roku 1993 podniká, pracuje jako ředitel firmy Kratochvíl a Voráček, s.r.o. 
  • od roku 2006 je členem Finančního výboru zastupitelstva města Nová Paka 
  • vykonává funkci předsedy Místního sdružení ODS v Nové Pace a je členem rady Oblastního sdružení ODS Jičín

"Rád bych přispěl k tomu, aby se každodenní problémy občanů města řešily k jejich spokojenosti. Aby se Nová Paka rozvíjela a byla atraktivním místem pro bydlení, práci i trávení volného času. Aby město rozumně a efektivně hospodařilo s finančními prostředky."

Můj život je od počátku spojený s Novou Pakou. Tady jsem na okraji města v Heřmanicích vyrůstal, vychodil základní školu a Gymnázium. V Nové Pace jsem se oženil, usadil a založil rodinu. Koncem roku 1993 jsem si pořídil Živnostenský list a připojil se k otcovu obchodování s bateriemi a žárovkami. Dnes jsem ředitelem a spolumajitelem fi rmy Kratochvíl a Voráček, která na naše pionýrská léta „soukromničení“ navázala a pozvedla tehdejší distribuční prodej z auta na úroveň klasického velkoobchodu. 
Už v devadesátých letech jsem hodně sledoval politické dění. Problematika politologie mě zaujala natolik, že jsem ji v roce 2003 začal studovat na vysoké škole. O dva roky později jsem sám aktivně vstoupil do politiky a stal se členem ODS. Strany, která mi byla a stále je na české politické scéně názorově nejbližší. Prosazuje hodnoty, jakými jsou svoboda, spravedlnost, rodina nebo vzdělání. Podporuje soukromé podnikání, snižování daní a efektivní státní správu. Povaha velí nebýt lhostejný k veřejnému dění. A protože mi záleží na osudech města, ve kterém s rodinou žijeme, zapojuji se do komunální politiky. V tuto chvíli zejména z pozice člena Finančního výboru a předsedy strany, která má své zástupce ve vedení radnice.
Před několika lety mě také začala přitahovat genealogie, pátrání po předcích. Zjistil jsem, že jsem potomkem Voráčků, kteří žili v jihočeských Uzenicích u Blatné. Nejstarší záznam o nich mám z roku 1638. Do podhůří Krkonoš jsme doputovali přes střední Čechy. Táta se přistěhoval z Kladna, já jsem první „čistokrevný Pačák“. Dětství a školní léta jsem prožil v Heřmanicích, od roku 1995 bydlím na novopackém sídlišti. Generace předků z matčiny strany žily vesměs na Novopacku. V Heřmanicích, ve Studénce, na Kumburském Újezdě, na Vlkově, ve Vrchovině, v Nové i Staré Pace.

Zpět
na články v kategorii: Politika