Zatajený prezident Masaryk

První prezident Československa, Tomáš Garrigue Masaryk

Nedávno jsem potkal jednu starší paní. Připadala mi nějak povědomá. Chvíli jsem přemýšlel, odkud ji znám. Brzy mi to došlo. Byla to bývalá „soudružka učitelka“ ze základní školy v Nové Pace. Mám s ní spojenou jednu tragikomickou vzpomínku. Nevím už přesně, do kolikáté třídy jsem chodil, ale ten okamžik se nedá zapomenout.

Soudružka učitelka stojí před tabulí a vykládá o Klementu Gottwaldovi. Najednou přidá tvrzení, že to byl náš první prezident. Okamžitě se hlásím, „soudružko učitelko, prvním prezidentem byl Tomáš Gariggue Masaryk, po něm Edvard Beneš a Gottwald byl až třetí“. Už jako malý kluk jsem znal podobizny Masaryka a Beneše z dědových starých známek. Proto mě nějaká soudružka učitelka nemohla přechytračit. O našich prvních prezidentech mi děda vyprávěl a nedal na ně dopustit. To o Emilu Háchovi tvrdil, že byl zrádce, proto jsem ho i já ve výčtu hrdě ignoroval.

A ejhle, soudružka učitelka přešla do protiútoku. „Počítají se jen dělničtí prezidenti, protože ti před nimi byli nepřátelé lidu. Jejich jména si do sešitu nepište, ty znát nemusíte“. Rozohnila se jak revolucionářka a přešla k Antonínu Zápotockému. Pro tentokrát jsem musel kapitulovat.

Úplně jsem nechápal, proč děda může Masaryka uctívat jako prezidenta osvoboditele, tatíčka vlasti a soudružce učitelce náš první prezident prokazatelně překáží. Doma jsem si ještě vytáhl album se známkami a pamětní list prezidenta Edvarda Beneše. Od té chvíle mě prvorepubliková historie zajímala ještě víc. 

Zpět
na články v kategorii: O mně